Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [DIR] axis/ 2022-06-17 14:19 - [DIR] db/ 2022-06-17 14:28 - [DIR] hadoop/ 2022-06-17 14:31 - [DIR] cordova/ 2022-06-17 14:32 - [DIR] ws/ 2022-06-17 14:38 - [DIR] mnemonic/ 2022-06-17 14:46 - [DIR] rya/ 2022-06-17 15:27 - [DIR] santuario/ 2022-06-17 15:27 - [DIR] bahir/ 2022-06-17 15:27 - [DIR] deltaspike/ 2022-06-17 15:32 - [DIR] ode/ 2022-06-17 15:34 - [DIR] streams/ 2022-06-17 15:35 - [DIR] mahout/ 2022-06-17 15:35 - [DIR] servicemix/ 2022-06-17 15:39 - [DIR] river/ 2022-06-17 15:48 - [DIR] chemistry/ 2022-06-17 15:48 - [DIR] xerces/ 2022-06-17 15:50 - [DIR] xmlgraphics/ 2022-06-17 15:50 - [DIR] usergrid/ 2022-06-17 15:53 - [DIR] portals/ 2022-06-17 15:53 - [DIR] tcl/ 2022-06-17 15:53 - [DIR] hawq/ 2022-06-17 15:53 - [DIR] metamodel/ 2022-06-17 15:53 - [DIR] sqoop/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] tajo/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] climate/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] metron/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] sentry/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] chukwa/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] twill/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] eagle/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] spamassassin/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] lens/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] trafodion/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] marmotta/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] predictionio/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] stanbol/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] velocity/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] vxquery/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] forrest/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] freemarker/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] mesos/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] crunch/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] oozie/ 2022-06-17 15:54 - [DIR] griffin/ 2022-06-17 15:55 - [DIR] apex/ 2022-06-17 15:55 - [DIR] xalan/ 2022-06-17 15:55 - [DIR] aurora/ 2022-06-17 15:55 - [DIR] falcon/ 2022-06-17 15:55 - [DIR] vcl/ 2022-06-17 15:55 - [DIR] gora/ 2022-06-17 15:55 - [DIR] fluo/ 2022-06-17 15:55 - [DIR] airavata/ 2022-06-17 15:56 - [DIR] pivot/ 2022-06-17 15:56 - [DIR] pig/ 2022-06-17 15:56 - [DIR] bloodhound/ 2022-06-17 15:56 - [DIR] clerezza/ 2022-07-11 17:49 - [DIR] buildr/ 2022-08-03 17:32 - [DIR] reef/ 2022-08-03 21:31 - [DIR] servicecomb/ 2022-08-08 12:17 - [DIR] ctakes/ 2022-08-10 16:57 - [DIR] httpcomponents/ 2022-09-03 20:01 - [DIR] nutch/ 2022-09-10 16:19 - [DIR] geode/ 2022-10-10 23:13 - [DIR] qpid/ 2022-11-14 18:04 - [DIR] tomcat/ 2022-12-05 18:25 - [DIR] atlas/ 2022-12-07 09:44 - [DIR] couchdb/ 2022-12-30 17:49 - [DIR] samza/ 2023-01-14 01:57 - [DIR] streampark/ 2023-02-20 08:46 - [DIR] flex/ 2023-02-21 01:55 - [DIR] knox/ 2023-02-25 00:00 - [DIR] juddi/ 2023-02-27 23:15 - [DIR] lucenenet/ 2023-03-31 01:45 - [DIR] flume/ 2023-04-02 19:52 - [DIR] empire-db/ 2023-04-22 17:10 - [DIR] drill/ 2023-04-29 08:41 - [DIR] synapse/ 2023-05-10 20:30 - [DIR] mina/ 2023-05-10 23:27 - [DIR] royale/ 2023-05-23 09:04 - [DIR] cayenne/ 2023-05-25 18:14 - [DIR] serf/ 2023-05-31 21:33 - [DIR] any23/ 2023-07-03 16:18 - [DIR] oodt/ 2023-07-03 21:25 - [DIR] roller/ 2023-07-30 20:17 - [DIR] libcloud/ 2023-08-10 10:09 - [DIR] jspwiki/ 2023-08-11 14:13 - [DIR] bigtop/ 2023-08-22 05:11 - [DIR] ranger/ 2023-08-24 06:09 - [DIR] gobblin/ 2023-08-31 06:45 - [DIR] kudu/ 2023-09-01 11:27 - [DIR] unomi/ 2023-09-03 14:32 - [DIR] juneau/ 2023-09-05 15:59 - [DIR] madlib/ 2023-09-08 21:25 - [DIR] submarine/ 2023-09-23 16:09 - [DIR] avro/ 2023-09-24 12:47 - [DIR] helix/ 2023-09-29 08:07 - [DIR] celix/ 2023-10-01 12:41 - [DIR] impala/ 2023-10-03 01:57 - [DIR] sis/ 2023-10-12 19:04 - [DIR] bval/ 2023-10-18 13:48 - [DIR] logging/ 2023-10-19 17:13 - [DIR] shardingsphere/ 2023-10-21 09:44 - [DIR] perl/ 2023-10-21 13:06 - [DIR] olingo/ 2023-10-22 15:31 - [DIR] giraph/ 2023-10-30 14:55 - [DIR] manifoldcf/ 2023-11-01 19:50 - [DIR] allura/ 2023-11-07 01:37 - [DIR] mxnet/ 2023-11-17 19:19 - [DIR] cocoon/ 2023-11-19 16:58 - [DIR] parquet/ 2023-11-20 13:37 - [DIR] apisix/ 2023-11-21 10:44 - [DIR] lucene/ 2023-11-23 20:32 - [DIR] carbondata/ 2023-11-25 14:40 - [DIR] ant/ 2023-11-26 18:58 - [DIR] streampipes/ 2023-11-27 17:52 - [DIR] skywalking/ 2023-12-01 21:43 - [DIR] yetus/ 2023-12-02 08:07 - [DIR] camel/ 2023-12-18 18:16 - [DIR] openmeetings/ 2023-12-24 05:55 - [DIR] eventmesh/ 2023-12-24 09:00 - [DIR] linkis/ 2023-12-25 18:14 - [DIR] ignite/ 2023-12-25 18:19 - [DIR] syncope/ 2023-12-26 11:15 - [DIR] subversion/ 2023-12-28 08:18 - [DIR] hudi/ 2024-01-03 21:42 - [DIR] jmeter/ 2024-01-07 20:10 - [DIR] curator/ 2024-01-08 11:52 - [DIR] james/ 2024-01-08 16:18 - [DIR] ratis/ 2024-01-09 13:53 - [DIR] datafu/ 2024-01-14 21:56 - [DIR] netbeans/ 2024-01-15 11:26 - [DIR] shenyu/ 2024-01-17 15:55 - [DIR] sedona/ 2024-01-17 20:42 - [DIR] ozone/ 2024-01-18 17:51 - [DIR] fineract/ 2024-01-19 01:18 - [DIR] directory/ 2024-01-19 02:41 - [DIR] myfaces/ 2024-01-24 23:23 - [DIR] age/ 2024-01-26 03:48 - [DIR] creadur/ 2024-01-28 23:17 - [DIR] kylin/ 2024-01-29 04:09 - [DIR] nifi/ 2024-01-30 17:28 - [DIR] ambari/ 2024-02-03 21:28 - [DIR] opennlp/ 2024-02-04 16:05 - [DIR] brpc/ 2024-02-05 11:40 - [DIR] tez/ 2024-02-06 14:00 - [DIR] datasketches/ 2024-02-08 01:57 - [DIR] uima/ 2024-02-08 17:03 - [DIR] dolphinscheduler/ 2024-02-11 15:35 - [DIR] accumulo/ 2024-02-17 18:33 - [DIR] echarts/ 2024-02-18 12:09 - [DIR] openwebbeans/ 2024-02-18 21:58 - [DIR] openjpa/ 2024-02-18 22:20 - [DIR] brooklyn/ 2024-02-20 00:21 - [DIR] tsfile/ 2024-02-20 04:49 - [DIR] plc4x/ 2024-02-20 10:28 - [DIR] shiro/ 2024-02-28 20:05 - [DIR] seatunnel/ 2024-03-01 09:58 - [DIR] rocketmq/ 2024-03-04 05:22 - [DIR] opendal/ 2024-03-04 13:03 - [DIR] kvrocks/ 2024-03-07 09:49 - [DIR] jclouds/ 2024-03-10 08:08 - [DIR] tvm/ 2024-03-10 18:37 - [DIR] zookeeper/ 2024-03-11 16:12 - [DIR] iceberg/ 2024-03-11 17:39 - [DIR] hop/ 2024-03-13 13:16 - [DIR] yunikorn/ 2024-03-14 17:53 - [DIR] systemds/ 2024-03-17 06:58 - [DIR] wicket/ 2024-03-19 00:35 - [DIR] jena/ 2024-03-20 11:20 - [DIR] singa/ 2024-03-22 07:26 - [DIR] flink/ 2024-03-22 13:25 - [DIR] paimon/ 2024-03-22 14:45 - [DIR] pinot/ 2024-03-23 01:26 - [DIR] thrift/ 2024-03-23 01:45 - [DIR] celeborn/ 2024-03-23 15:48 - [DIR] geronimo/ 2024-03-23 22:41 - [DIR] pdfbox/ 2024-03-24 21:05 - [DIR] cxf/ 2024-03-25 11:37 - [DIR] jackrabbit/ 2024-03-28 13:22 - [DIR] zeppelin/ 2024-04-01 17:14 - [DIR] johnzon/ 2024-04-01 21:27 - [DIR] tika/ 2024-04-02 20:55 - [DIR] trafficserver/ 2024-04-03 21:39 - [DIR] causeway/ 2024-04-03 22:57 - [DIR] asterixdb/ 2024-04-03 23:17 - [DIR] trafficcontrol/ 2024-04-03 23:56 - [DIR] flagon/ 2024-04-04 00:31 - [DIR] cloudstack/ 2024-04-04 16:31 - [DIR] httpd/ 2024-04-04 16:52 - [DIR] mynewt/ 2024-04-04 17:34 - [DIR] kafka/ 2024-04-05 09:12 - [DIR] guacamole/ 2024-04-05 20:39 - [DIR] storm/ 2024-04-05 20:42 - [DIR] openwhisk/ 2024-04-07 03:09 - [DIR] airflow/ 2024-04-08 11:50 - [DIR] superset/ 2024-04-08 14:30 - [DIR] beam/ 2024-04-09 00:07 - [DIR] groovy/ 2024-04-09 08:42 - [DIR] kyuubi/ 2024-04-09 12:41 - [DIR] daffodil/ 2024-04-10 15:02 - [DIR] dubbo/ 2024-04-11 08:53 - [DIR] karaf/ 2024-04-12 16:48 - [DIR] inlong/ 2024-04-14 14:38 - [DIR] orc/ 2024-04-14 16:13 - [DIR] felix/ 2024-04-14 16:18 - [DIR] nuttx/ 2024-04-15 09:42 - [DIR] activemq/ 2024-04-15 20:33 - [DIR] tomee/ 2024-04-15 21:16 - [DIR] tinkerpop/ 2024-04-15 23:03 - [DIR] phoenix/ 2024-04-16 09:01 - [DIR] doris/ 2024-04-16 13:22 - [DIR] cassandra/ 2024-04-16 17:41 - [DIR] tapestry/ 2024-04-17 02:28 - [DIR] bookkeeper/ 2024-04-18 11:15 - [DIR] spark/ 2024-04-18 18:12 - [DIR] hbase/ 2024-04-19 13:04 - [DIR] pulsar/ 2024-04-19 17:53 - [DIR] struts/ 2024-04-20 10:49 - [DIR] hive/ 2024-04-20 19:41 - [DIR] commons/ 2024-04-20 19:58 - [DIR] pekko/ 2024-04-22 01:00 - [DIR] poi/ 2024-04-22 01:02 - [DIR] iotdb/ 2024-04-22 12:25 - [DIR] aries/ 2024-04-22 13:40 - [DIR] arrow/ 2024-04-22 13:55 - [DIR] incubator/ 2024-04-22 14:34 - [DIR] solr/ 2024-04-22 16:07 - [DIR] buildstream/ 2024-04-22 19:33 - [DIR] calcite/ 2024-04-22 23:01 - [DIR] druid/ 2024-04-23 07:10 - [DIR] turbine/ 2024-04-24 17:36 - [DIR] apr/ 2024-04-24 17:36 - [DIR] archiva/ 2024-04-24 17:36 - [DIR] maven/ 2024-04-24 17:36 - [DIR] ofbiz/ 2024-04-24 17:36 - [DIR] sling/ 2024-04-24 17:36 - [DIR] zzz/ 2024-04-25 01:00 - [TXT] README.html 2018-05-07 07:52 354 [IMG] favicon.ico 2018-11-30 10:44 1.6K [TXT] HEADER.html 2020-10-16 19:46 770